telèfonEt truquem Ara

Les pròtesis fixes, pròtesis són completament dentosoportadas, que prenen suport únicament a les dents.

L'odontòleg talla les dents que serviran com a suport, denominats dents pilars i situats en els extrems de cada zona edéntula (sense dents), en els quals aniran cimentades les pròtesis fixes curosament ajustades. Per a això en la clínica, l'odontòleg prengués impressions i registres de mossegada que posteriorment enviarà al laboratori on el protèsic buida, el positiu, les impressions en guix, i confecciona sobre els models resultants les estructures de la pròtesi fixa amb cera. Aquests encerats s'inclouran en revestiments especials resistents a altes temperatures, i es procedeix al colat en metall amb diferents aliatges. L'últim pas seria muntar la ceràmica sobre les estructures metàl · liques, depenent del tipus de pròtesi fixa a realitzar, ja que també hi ha la possibilitat de realitzar les corones i ponts en porcellana pura (metall blau) o sobre una base d'un material blanc anomenat alúmina o zirconi.

El protètic dental haurà d'utilitzar un articulador que simuli la articulació temporomandibular del pacient, models antagonistes que reprodueixin l'arcada dentària del pacient, etc., per aconseguir una oclusió correcta i funcional.

Es realitzaran varies proves en boca, i després d'aconseguir els tres objectius essencials d'una pròtesi, l'odontòleg cimentarà en boca el resultat, sense que aquest pugui ser retirat pel pacient.